Xizmat: Tadbirkorlik subyektlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish

Tadbirkorlik subyektlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish xizmatidan foydalanish uchun fo.birdarcha.uz tizimiga o'tishingiz kerak bo'ladi


Tadbirkorlik subyektlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish tizimiga o'tish
Tadbirkorlik
Barcha shaxslarga ko'rsatiladi
Avtomatik

Xizmat tavsifi

Tadbirkorlik subyekti faoliyatida uning nomi, tashkiliy-huquqiy shakli hamda mulkka nisbatan egalik shakllari o'zgargan hollarda tashkilotni qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun zaruriy hujjatlar taqdim qilinadi. Tadbirkorlik faoliyatini qayta davlat ro'yxatidan o'tkazish o'rnatilgan tartib asosida amalga oshiriladi.