Doimiy (vaqtinchalik) yashash joyi bo‘yicha ma’lumot

Jismoniy shaxslarga ko'rsatiladi Avtomatik

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti yoki ID- kartasiga ega jismoniy shaxslar