АРТ буйича ариза

Статус: В обсуждении   Категория: Вопрос

DUSBEKOVA SHAHNOZA BAXTIYAROVNA
2020.03.20 12:28:01

Арт буйича Ариза берганман лекин ариза рад этилган яна ариза киритилаётганда эски аризани хам сурамокда.

1) Савол эски ариза номерини киритиш нимга керак?

 

ALAVUTDINOV RUSTAMXUJA FAZLITDINOVICH
2020.03.29 12:44:27

Ассалому алайкум. Айрим вазиятларда бошкатдан пул тўламаслик учун.