Hujjat nomi
Нөкис районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында
 To`liq ro'yxatga qaytish
Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotQoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani hokimligi
Hujjat muallifiQoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani hokimligi
Muhokama boshlanishi (sana)2018-01-17 15:06:27
Muhokama yakunlanishi (sana)2018-02-01 23:59:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan

«ЖОЙБАР»

НӨКИС РАЙОНЫ ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

2018-жыл “___” _________ №___ Нөкис районы

Нөкисрайоныаймағындабарлықхожалықжүргизиўшисубъектлерге ҳәмпуқараларғатийислиболғанавтомототранспортқуралларын ҳәмтиркемелеринмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўҳаққында

ӨзбекистанРеспубликасыМинистрлерКабинетиниң 2003-жыл
31-январдағы 54-санлықарарыменентастыйықланған «Транспортқуралларынмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўтәртибиҳаққында»ғыРеже («ЎзбекистонРеспубликасиҲукуматиқарорлартўплами», 2003 йил, 1-2 сон, 17-модда)синетийкарҳәмҚарақалпақстанРеспубликасыМинистрлерКеңесижанындағыжолҳәрекетиқәўипсизлигинтәмийинлеўкомиссиясының 2018-жыл __-январдағы ___________-санлымәжилисбаянламасынбасшылыққаалып, районаймағындағыбарлықхожалықжүргизиўшисубъектлергеҳәмпуқараларғатийислиболғанавтомототранспортқуралларынҳәмтиркемелеринмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўмақсетинде

Ш Е Ш И М Е Т Е М Е Н :

1.Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия қурамы 1-қосымшаға, райондағы кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2.Районлық ишки ислер бөлиминиң жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлимшеси Б.Султанов, транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен сапалы өткериўди шөлкемлестирсин, «Ақмаңғыт агротехсервис» жуўапкершилиги шекленген жәмийети менен техникалық көриктен өткериў бойынша шәртнама дүзилгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Режениң 1-бөлим 5-бәнтиниң «а» киши бәнтине тийкар, транспорт қуралларының техникалық көриги:

биринши мәрте 2018-жылдың 1 март – 30 июнь аралығында;

екинши мәрте 2018-жылдың 1 сентябрь -31 октябрь аралығында;

юридикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги 2018-жылдың 1 март-30 июнь аралығында;

физикалық тәреплерге тийисли болған транспорт қуралларының техникалық көриги 2018-жыл 1 январь 31 август аралығында өткерилиўи белгиленгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Райондағы барлық кәрхана, шөлкем, мәкеме ҳәм жәмийетлердиң баслықлары, есабындағы транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен сапалы өткериўге таярлаў иләжларын көрсин.

5. Райондағы барлық кәрхана, шөлкем, мәкеме ҳәм жәмийетлер меншигинде транспорт қураллары болған пуқаралар өз транспорт қуралларын белгиленген мүддетлерде мәжбүрий техникалық көриктен өткериўге, техникалық жақтан сазлығын ҳәм оларды жарамлы түринде алып келиўин тәмийинлесин.

6. «Ақмаңғыт таңы» газетасы бас редакторы А.Хожаназаровқа транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў басланғанлығын ҳәм өткериў барысын газета бетлеринде жәриялап барыў тапсырылсын.

7. Район ҳәкиминиң 2017-жыл 7-февраль күнги «Нөкис районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериўҳаққында»ғы 150/2-санлы («Ақмаңғыт таңы»газетасы, 2017-жыл11-февраль, 3-4(4410-4411)-саны) шешими өз күшин жойытқан депесаплансын.

8.Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары М.Узақбергеновқа ҳәм районлық ишки ислер бөлим баслығы С.Казбековқа жүкленсин.

9Бул шешим районлық «Ақмаңғыт таңы» газетасында рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди ҳәм ҳәкимликтиң веб-сайтында жәриялансын.

Нөкис районы ҳәкими А.Сейтахов

Нөкис районы ҳәкиминиң
2018-жыл «__» _______ күнги ____-санлы шешимине
2-қосымша

Райондағы кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси

Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң

атлары

Техникалық көриктен өткериў күни, сәнеси, жылы

Техникалық көрик өткерилетуғын орын

1

Район ҳәкимияты

04.03.2016

Нөкис районы, Ақманғыт поселкасы орайы, «Ақманғыт агротехсервис» ЖШЖ техникалық көриктен өткериў имараты

2

Район Бәнтликке көмеклесиў орайы

05.03. 2016

3

«Кердер» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

12.03. 2016

4

«Шортанбай-Уста» машина трактор парки ЖШЖ

15.03. 2016

5

«Аллабай»-бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

19.03. 2016

6

«Ақманғыт» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

25.03. 2016

7

«Дарсан» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

27.03. 2016

8

«Қутанкөл» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

02.04. 2016

9

«Уллы мәкан Нөкис» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

04.04. 2016

10

«Қатты-ағар» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

07.04. 2016

11

«Тақыркөл Өрнек» агрофирма

09.04. 2016

12

Арал бойы гидрогеология экспедициясы мәмлекетлик кәрханасы

11.04. 2016

13

Ақманғыт суў тармақлары

14.04. 2016

14

Аўыл хожалық химия аймақлық акционерлик жәмийети район филиалы

18.04. 2016

15

Районлық аўыл ҳәм суў хожалық бөлими

24.04. 2016

16

Районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими

25.04. 2016

17

Районлық телекоммуникация тармағы

30.04. 2016

18

Районлық мәмлекетлик ветеринария бөлими

02.05. 2016

19

Ақманғыт агротехсервис ЖШЖ

05.05. 2016

20

Районлық медицина бирлеспеси

10.05. 2016

21

Районлық мәмлекетлик санитария эпидемиология бақлаў орайы

12.05. 2016

22

Районлық тоғай хожалығы

16.05. 2016

23

Қарақалпақстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлигиниң
1- санлы арнаўлы медициналық амбарханасы

19.05. 2016

24

Қарақалпақстан Республикасы лепроға қарсы гуресиў емлеўханасы

23.05. 2016

25

Районлық Абаданластырыў басқармасы

26.05.2016

26

Районлық Мәмлекетлик салық инспекциясы

27.05. 2016

27

Дән ҳәм собықлы егинлерди илимий изертлеў институты Қарақалпақстан илимий тәжирийбе станциясы

30.05. 2016

28

Қарақалпақстан Республикасы майыпларды емлеў орайы

02.06. 2016

29

«Рамуз» фермер хожалығы

04.06. 2016

30

«Омар» фермер хожалығы

06.06. 2016

31

«Дами-ата» фермер хожалығы

09.06. 2016

32

Кердер санаат транспорт кәсип-өнер колледжи

11.06. 2016

33

Қутанкөл агроэкономика кәсип-өнер колледжи

13.06. 2016

34

«Сейит» фермер хожалығы

16.06. 2016

35

«Сабыр» фермер хожалығы

18.06. 2016

36

«Замир» фермер хожалығы

20.06. 2016

37

«Мустакиллик» фермер хожалығы

23.06. 2016

38

«Берекет» фермер хожалығы

24.06. 2016

39

«Айжан» фермер хожалығы

25.06. 2016

40

«Батыр» фермер хожалығы

27.06. 2016

41

Район жол хожалығы кесип алып ислеў, оңлаў ҳәм пайдаланыў кәрханасы

29.06. 2016

42

Жеке меншик автомототранспорт қураллары

01.01.2016

31.08.2016

Нөкис районы ҳәкиминиң
2018-жыл «__» _______ күнги
____ санлы шешимине
1-қосымша

Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия қурамы

1

Б.Султанов

Район ИИБ жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлим баслығы, комиссия баслығы

2

С.

Район ҳәкиминиң қәнийгеси, комиссия ағзасы

3

Сейтназаров Н

«Маҳалле» қайырқомлық жәмийетлик фонды Нөкис районлық бөлимшеси баслығы, комиссия ағзасы

4

Район жол хожалығы кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы баслығы, комиссия ағзасы

5

О.Аманбаев

Республикалық суў қорларын қорғаў бойынша мәмлекетлик инспекциясының Нөкис районы бойынша жетекши қәнийгеси, комиссия ағзасы

6

Хожаназаров А

«Ақманғыт таңы» газетасы редакторы, комиссия ағзасы

7

«Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Нөкис районлық Кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

«ЖОЙБАР»

НӨКИС РАЙОНЫ ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

2018-жыл “___” _________ №___ Нөкис районы

Нөкисрайоныаймағындабарлықхожалықжүргизиўшисубъектлерге ҳәмпуқараларғатийислиболғанавтомототранспортқуралларын ҳәмтиркемелеринмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўҳаққында

ӨзбекистанРеспубликасыМинистрлерКабинетиниң 2003-жыл
31-январдағы 54-санлықарарыменентастыйықланған «Транспортқуралларынмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўтәртибиҳаққында»ғыРеже («ЎзбекистонРеспубликасиҲукуматиқарорлартўплами», 2003 йил, 1-2 сон, 17-модда)синетийкарҳәмҚарақалпақстанРеспубликасыМинистрлерКеңесижанындағыжолҳәрекетиқәўипсизлигинтәмийинлеўкомиссиясының 2018-жыл __-январдағы ___________-санлымәжилисбаянламасынбасшылыққаалып, районаймағындағыбарлықхожалықжүргизиўшисубъектлергеҳәмпуқараларғатийислиболғанавтомототранспортқуралларынҳәмтиркемелеринмәжбүрийтехникалықкөриктенөткериўмақсетинде

Ш Е Ш И М Е Т Е М Е Н :

1.Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия қурамы 1-қосымшаға, райондағы кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2.Районлық ишки ислер бөлиминиң жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлимшеси Б.Султанов, транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен сапалы өткериўди шөлкемлестирсин, «Ақмаңғыт агротехсервис» жуўапкершилиги шекленген жәмийети менен техникалық көриктен өткериў бойынша шәртнама дүзилгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Режениң 1-бөлим 5-бәнтиниң «а» киши бәнтине тийкар, транспорт қуралларының техникалық көриги:

биринши мәрте 2018-жылдың 1 март – 30 июнь аралығында;

екинши мәрте 2018-жылдың 1 сентябрь -31 октябрь аралығында;

юридикалық тәреплерге қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги 2018-жылдың 1 март-30 июнь аралығында;

физикалық тәреплерге тийисли болған транспорт қуралларының техникалық көриги 2018-жыл 1 январь 31 август аралығында өткерилиўи белгиленгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Райондағы барлық кәрхана, шөлкем, мәкеме ҳәм жәмийетлердиң баслықлары, есабындағы транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен сапалы өткериўге таярлаў иләжларын көрсин.

5. Райондағы барлық кәрхана, шөлкем, мәкеме ҳәм жәмийетлер меншигинде транспорт қураллары болған пуқаралар өз транспорт қуралларын белгиленген мүддетлерде мәжбүрий техникалық көриктен өткериўге, техникалық жақтан сазлығын ҳәм оларды жарамлы түринде алып келиўин тәмийинлесин.

6. «Ақмаңғыт таңы» газетасы бас редакторы А.Хожаназаровқа транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў басланғанлығын ҳәм өткериў барысын газета бетлеринде жәриялап барыў тапсырылсын.

7. Район ҳәкиминиң 2017-жыл 7-февраль күнги «Нөкис районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериўҳаққында»ғы 150/2-санлы («Ақмаңғыт таңы»газетасы, 2017-жыл11-февраль, 3-4(4410-4411)-саны) шешими өз күшин жойытқан депесаплансын.

8.Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары М.Узақбергеновқа ҳәм районлық ишки ислер бөлим баслығы С.Казбековқа жүкленсин.

9Бул шешим районлық «Ақмаңғыт таңы» газетасында рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди ҳәм ҳәкимликтиң веб-сайтында жәриялансын.

Нөкис районы ҳәкими А.Сейтахов

Нөкис районы ҳәкиминиң
2018-жыл «__» _______ күнги ____-санлы шешимине
2-қосымша

Райондағы кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси

Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң

атлары

Техникалық көриктен өткериў күни, сәнеси, жылы

Техникалық көрик өткерилетуғын орын

1

Район ҳәкимияты

04.03.2016

Нөкис районы, Ақманғыт поселкасы орайы, «Ақманғыт агротехсервис» ЖШЖ техникалық көриктен өткериў имараты

2

Район Бәнтликке көмеклесиў орайы

05.03. 2016

3

«Кердер» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

12.03. 2016

4

«Шортанбай-Уста» машина трактор парки ЖШЖ

15.03. 2016

5

«Аллабай»-бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

19.03. 2016

6

«Ақманғыт» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

25.03. 2016

7

«Дарсан» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

27.03. 2016

8

«Қутанкөл» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

02.04. 2016

9

«Уллы мәкан Нөкис» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

04.04. 2016

10

«Қатты-ағар» бәсекелес машина трактор парки ЖШЖ

07.04. 2016

11

«Тақыркөл Өрнек» агрофирма

09.04. 2016

12

Арал бойы гидрогеология экспедициясы мәмлекетлик кәрханасы

11.04. 2016

13

Ақманғыт суў тармақлары

14.04. 2016

14

Аўыл хожалық химия аймақлық акционерлик жәмийети район филиалы

18.04. 2016

15

Районлық аўыл ҳәм суў хожалық бөлими

24.04. 2016

16

Районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими

25.04. 2016

17

Районлық телекоммуникация тармағы

30.04. 2016

18

Районлық мәмлекетлик ветеринария бөлими

02.05. 2016

19

Ақманғыт агротехсервис ЖШЖ

05.05. 2016

20

Районлық медицина бирлеспеси

10.05. 2016

21

Районлық мәмлекетлик санитария эпидемиология бақлаў орайы

12.05. 2016

22

Районлық тоғай хожалығы

16.05. 2016

23

Қарақалпақстан Республикасы Ден саўлықты сақлаў министрлигиниң
1- санлы арнаўлы медициналық амбарханасы

19.05. 2016

24

Қарақалпақстан Республикасы лепроға қарсы гуресиў емлеўханасы

23.05. 2016

25

Районлық Абаданластырыў басқармасы

26.05.2016

26

Районлық Мәмлекетлик салық инспекциясы

27.05. 2016

27

Дән ҳәм собықлы егинлерди илимий изертлеў институты Қарақалпақстан илимий тәжирийбе станциясы

30.05. 2016

28

Қарақалпақстан Республикасы майыпларды емлеў орайы

02.06. 2016

29

«Рамуз» фермер хожалығы

04.06. 2016

30

«Омар» фермер хожалығы

06.06. 2016

31

«Дами-ата» фермер хожалығы

09.06. 2016

32

Кердер санаат транспорт кәсип-өнер колледжи

11.06. 2016

33

Қутанкөл агроэкономика кәсип-өнер колледжи

13.06. 2016

34

«Сейит» фермер хожалығы

16.06. 2016

35

«Сабыр» фермер хожалығы

18.06. 2016

36

«Замир» фермер хожалығы

20.06. 2016

37

«Мустакиллик» фермер хожалығы

23.06. 2016

38

«Берекет» фермер хожалығы

24.06. 2016

39

«Айжан» фермер хожалығы

25.06. 2016

40

«Батыр» фермер хожалығы

27.06. 2016

41

Район жол хожалығы кесип алып ислеў, оңлаў ҳәм пайдаланыў кәрханасы

29.06. 2016

42

Жеке меншик автомототранспорт қураллары

01.01.2016

31.08.2016

Нөкис районы ҳәкиминиң
2018-жыл «__» _______ күнги
____ санлы шешимине
1-қосымша

Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия қурамы

1

Б.Султанов

Район ИИБ жол ҳәрекети қәўипсизлиги бөлим баслығы, комиссия баслығы

2

С.

Район ҳәкиминиң қәнийгеси, комиссия ағзасы

3

Сейтназаров Н

«Маҳалле» қайырқомлық жәмийетлик фонды Нөкис районлық бөлимшеси баслығы, комиссия ағзасы

4

Район жол хожалығы кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы баслығы, комиссия ағзасы

5

О.Аманбаев

Республикалық суў қорларын қорғаў бойынша мәмлекетлик инспекциясының Нөкис районы бойынша жетекши қәнийгеси, комиссия ағзасы

6

Хожаназаров А

«Ақманғыт таңы» газетасы редакторы, комиссия ағзасы

7

«Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Нөкис районлық Кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Нөкис районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў Райондағы кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелердиң транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў 04.03.2018-31.08.2018Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия

So`rovnoma natijalari