Тадбиркорлик субъектларини қайта рўйхатдан ўтказиш хизматидан фойдаланиш учун fo.birdarcha.uz тизимига ўтишингиз керак бўлади


Бизнесни қайта рўйхатдан ўтказиш тизимига ўтиш