Тошкент шахар Юнусобод туманидаги кучмас мулкни давлат руйхатидан утказиш

Status : New   Category : Question

ARIPOVA SHAXNOZA RAXMANOVNA
2020.04.17 02:19:29

Ассалому алайкум!

Мен конун буйича  меросга булган хукук гувохномаси асосида мархум отамни номидаги Тошкент шахри, Юнусобод туманидаги уй-жойни уз номимга расмийлаштирмокчи эдим. Гувохнома 20 март 2020 йилда берилган. Охирги билган маълумотларимга кура Ягона дарча хозирда олдиндан хабарлашиш оркалигина фукароларни кабул килаяпти, тугридан-тугри бориб булмайди. Кучмас мулкни давлат руйхатидан онлайн тарзда утказмокчи эдим, лекин кадастр хужжатлари эски тартибда берилгани сабабли, хозирги вактдаги кадастр раками ёзилмаган экан. Шунга кура кандай килиб расмийлаштириш мумкин?

No results found.