Call-center

1242
my.gov.uz умумий саволлар (24/7)
1148
таклиф ва шикоятлар
Хизмат 2021 йил 24 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти сайловигача бўлган даврда кўрсатилган.