Ichimlik suvi hisoblagichini qiyoslashdan o'tkazish (yechish va ulash bilan birga)