Doimiy yashash joyida yashovchilar ro‘yxatini to'g'irlatish uchun so'rov yuborish