O'zbekiston Respublikasidan chiqishiga vaqtincha cheklov qo'yilganligi holatini tekshirish