Doimiy yashash joyida ro‘yxatdan o‘tib yashovchilar soni to‘g‘risida ma'lumotnoma olish