Kommunal xizmatlar

Jismoniy shaxslarga ko'rsatiladi Avtomatik

Xizmat tavsifi

Ushbu xizmat kommunal qarzdorlik holati va to'lovlarni tekshirish imkonini beradi.

Shu kabi xizmatlar