JSH SHIR, ya’ni jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikasion raqami — bu har bir fuqaroga pasport olayotganida, endilikda esa tug‘ilganlik to‘g‘risida guvohnoma bilan birgalikda beriladigan unikal raqamlar to‘plami. Aynan JSH SHIR avtomatlashtirilgan tizim fuqaro kimligini aniqlashi, u haqida zarur bo‘lgan elektron ma’lumotlarni olishga ko‘maklashuvchi maxsus kod vazifasini bajaradi.