Ko‘p beriladigan savollar
eco-service.uz

eco-service.uz -bu O'zbekiston Respublikasi ekologik ekspertiza davlat markazi tomonidan taqdim etiladigan onlayn portal bo‘lib, yuridik va jismoniy shaxslar uchun ekologik ekspertizani o'tkazish bilan bog'liq turli xil elektron xizmatlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan.

-       Faoliyat turlari bo'yicha loyihaoldi va loyiha hujjatlarini davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazish;

-       Tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog'liq xo'jalik va boshqa faoliyatni tartibga soluvchi normativ-texnik va yo'riqnoma-uslubiy hujjatlar loyihalarini davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazish;

-       Yangi turdagi uskunalar, texnologiyalar, materiallar, moddalar va mahsulotlarni yaratish bilan bog'liq hujjatlarni davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazish;

-       Tabiiy muhitga va fuqarolar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi korxonalar va boshqa obyektlarni davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazish;

-       Hududlarga muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, favqulodda ekologik vaziyat zonalari va ekologik ofat zonalari maqomini berish, ularni kompleks o‘rganish uchun materiallarga davlat ekologik ekspertizasini o‘tkazish;

-       Shaharsozlik hujjatlarining davlat ekologik ekspertizasi.